Härliga ytor, sittplatser och grillplatser både under tak och ute.

Paintball kan spelas i olika spel, varar i ca 8-15 minuter. Ibland kan det bli längre spel.

Kan innehålla bland annat

  • Bågskytte
  • Lasso
  • Dragkamp
  • Luftgevärs skytte
  • Och en massa olika lekar, stafett lekar m.m.